HİVA-2 ( KHİVA ) ( ÖZBEKİSTAN ) EMEL FIRATLI

 

HİVA -2 ( ÖZBEKİSTAN ) – EMEL FIRATLI

hiva-58_640x463

Kohne Ark  ın önünde yer alan ve zamanının büyük şairlerinden biri olan Muhammed Rahim Han tarafından 1876 yılında yaptırılan Muhammed Rahim Han Medresesi zamanında çok fazla talebe yetiştirmiş olup günümüzde müze

hiva-59_640x480

olarak hizmet vermektedir. Bu medrese de diğerlerine çok benzemekle birlikte farklı olarak dış tarafında tek katlı odalar barındırmaktadır. Bu müzede özellikle Hanlara ait resimlere ve onların yaşam tarzlarını sergileyen objelere yer verilmektedir.

hiva-61_640x473

Çarlık Rusyası 1820 yılları civarında buraya gelmiş, bu döneminde hanlar Çarlar ile anlaşma yaparak onlara çok yüksek vergiler ödemek şartıyla tahtlarında kalmışlar, bu durum Bolşevikler gelene kadar da devam etmiştir. Fotoğraf buraya 1880 yılından sonra gelmiş ve hanların fotoğrafları çekilmiştir. Hiva Hanlığı, 12. Yüzyılda Hazar

hiva-63_331x480

hiva-64_340x480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Hiva hanlarından; Seid İsfandiyar Han ile Muhammed Rahim Han ın fotoğrafları)

hiva-66_334x480

hiva-65_287x480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denizinden, Hindistan ın kuzeyine kadar uzanan büyük bir sahayı kaplamış, bunun gösteren haritalara burada yer verilmiştir. Hiva ismi, 19. YY.da Rus tarihçiler  tarafından verilen isim olup daha önce Harezm Hanlığı olarak

hiva-60_640x480

hiva-62_640x480

adlandırılmaktaydı. Silah bölümünde gördüğümüz parçalar, zamanın Çarlık Rusya’sına göre eldeki silahların ne kadar eski ve zayıf olduğunu göstermektedir. Burada çok dikkatimi çeken objelerden biri de Hiva Hanlığının ay-yıldızlı bayrağı oldu. Sadece farklı olan kısmı siyah renkte olmasıydı.

hiva-67_640x276

Buradan Cuma Camisi olarak adlandırılan Sütunlu Camiye geçtik. En eski camilerden biri olup tek katlı bir yapıdır. Girişi çok dikkat çekici olmayıp içerdeki görünümü sizi etkileyecektir. 212 sütunu ile farklı bir yapı sergilemektedir.

hiva-68_640x480

Dünyada bu şekilde dizayn edilmiş 3 cami bulunmaktadır. ( Cordoba- Kahire ve bu cami ) Tarihi geçmişi 9. 10. Yy. a dayanmakta olup, her bir yeni yapı diğerinin temelleri üzerine inşa edilmiştir. 13. Yy.da Moğolların saldırısıyla yerle bir edilmiş, 18. Yy.da yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bazı eski sütunlar da camide kullanılmıştır.

hiva-69_640x472

hiva-74_640x480

Genelde camiler, tuğladan ve kubbeli olarak inşa edilmektedir. Kubbeli yapılmasının en önemli sebeplerinden biri akustiğin sağlanmasıdır. Ancak bu caminin her bir tarafında sesi emici özelliğe sahip ahşap kullanılmış, kubbeye de yer verilmemiştir. Akustiği sağlamak amacıyla farklı bir mimariden faydalanılarak duvarlar çift olarak yapılmış, arada boşluk bırakılmıştır.  Yine yapım esnasında duvarların belli kısımlarına delikler yapılmış ve sesin bu

hiva-73_316x480

hiva-72_361x480

deliklerden girip boşluğu dolaşması sağlanarak akustik elde edilmiştir. Caminin tadilatı sırasında bu delikler kapatılmış sadece örnek olması açısından mimber yanında 3 delik bırakılmıştır. Beşbinden fazla insanın ibadet etmesine olanak sağlayan caminin arka tarafında bir kabristan bulunmaktadır. Moğollar burada çok fazla insanın ölmesine sebep olmuşlardır ve onların mezarları bulunmaktadır.

hiva-71_640x480

Cuma Camisinde birbirinden çok farklı  sütunlar bulunmaktadır. Burası çöl olduğundan ve harabiyet hızlı gerçekleştiğinden sütunlarda sağlamlığı arttırmak amacıyla bazı tekniklerden faydalanılmış. İç kısımlarına yuva

hiva-70_640x468

oluşturularak sağlamlığı arttıracak destek içine yerleştirilmiş. Temellerinde genellikle betona yer verilmiş, böcekler için de farklı mekanizmalardan faydalanılmış. Genelde çınar ve ceviz ağacı tercih edilmiş. Günümüzde bu tür ihtiyaçlar için Rusya dan kızıl ağaç getirilmekte imiş.

hiva-75_640x480

Daha sonra Taş Avlu ( Tosh- Hovli Palace )  olarak adlandırılan saraya geçtik. Burası Allah Kuli Han ın emri ile 1830-1838 yılları arasında inşa edilmiş, Hiva daki en önemli eserlerden biridir. Diğer saraylardan farklı olarak

hiva-80_640x480

hiva-79_640x480

labirent tarzı girişe sahiptir. Süslemelerde yine majolik tarz kullanılmış, tüm duvarlar çiniler ile kaplanmıştır. Cami ve medreselerde genellikle Kuran-ı Kerim den ayetler ile süslemeler yapılırken burada farklı olarak şiirlere de yer verilmiştir. Yazı Arapça olmakla birlikte edebiyat dili olarak farsça kullanılmıştırhiva-76_640x457

Sarayın kabul hanesinde iki ayrı salon bulunmaktadır, bunlardan  birinde iki ayrı çadır yerinin olduğu görülmektedir. Han misafirlerini bu çadırda ağırlamaktaymış. Duvarlardaki  çinilerin ortalarında sağlamlığı

hiva-78_640x480

arttırmak için mıhlar kullanılmış. Orijinal olanlarda Arapça rakamlar, sonradan yapılan restorasyon çalışmalarında yeni rakamların olduğu görülecektir. Sütunlarda ve tavanlardaki ahşap işçiliği renkli ve göz kamaştıracak güzelliktedir.

hiva-77_637x480

hiva-81_640x360

Sarayın harem kısmı beş adet eyvan içermesi nedeniyle oldukça farklıdır. Eyvanlardan biri Hanın kendisine ait olup diğer dördü ise eşlerine aittir. Açıklamasında bu konuyu İslamiyet’e bağlayarak dört eşe izin verildiğinden böyle yapıldığı anlatıldı. Her bir eyvanın arkasında odalar da bulunmaktadır. Hanın hareme giriş yeri de ayrı olarak düzenlenmiştir. Arka tarafta bir koridor bulunmaktadır ve Han oradan istediği eşinin eyvanına gidebilmektedir. Bu

hiva-82_640x360

harem 1920 yılına kadar faal olarak hizmet vermiş, Bolşeviklerin gelmesinden sonra haremdeki kızlar serbest bırakılmıştır. Bu konuyu işleyen pek çok film de yapılmış. Eyvanların karşısında Hanın çocukları ve diğer aile fertlerinin de odaları bulunmaktadır.  Her bir eyvanın süslemesi farklı olarak düzenlenmiştir. Burada süslemelerin bir kısmında, zerdüştlüğün etkisinde kalınarak insan kafası ve gözü gibi unsurlara yer verildiği de görülmektedir.

hiva-83_640x449

hiva-84_640x480

Saray, yazlık ve kışlık camilere sahiptir. Cami, müzeye çevrilmiş, Çarların hanlara gönderdiği bazı hediyeler ve o zamanlardan kalan objelere de yer verilmiştir.

hiva-85_605x480

hiva-86_360x480

hiva-87_640x480

Daha sonra ziyaret ettiğimiz Pehlivan Mahmut Türbesi, mavi kubbesi ile hemen dikkatinizi çekecektir zira Hiva’da kubbesi mavi olan tek yapı burasıdır. Bu şahıs 14. Yy.da yaşayan büyük bir şair, felsefeci ve aynı zamanda da

hiva-89_640x480

hiva-88_640x480

pehlivandır. Kendisi tüm yaşamı boyunca halkına hizmet etmiştir. Hakkında anlatılan pek çok rivayet bulunsa da en fazla rağbet gören şöyledir; Pehlivan Mahmut bir yere gitmiş ve orada hükümdarın kendi halkını hapse attığını görmüş. Kendi halkını kurtarmak için hükümdara bir teklifte bulunarak bir sınavdan geçmeyi ve kim isterse güreş

hiva-90_640x480

yapmayı teklif etmiş. Güreşlerde galip gelirse halkının serbest bırakılmasını teklif etmiş. Hükümdarın bu teklifi kabul etmesi üzerine de yapılan bütün güreşlerde galip gelmiş. Hükümdar kendisine bir koyun derisi vererek bu

hiva-91_640x360

derinin içine kaç kişiyi sığdırırsa onları serbest bırakacağını söylemiş. Bunun üzerine Pehlivan Mahmut da deriyi çok ince olarak ve şerit halinde keserek ip şekline getirmiş ve tüm halkını bu ipin içine sığdırmış. Bunu gören Hükümdar da onun zekâsına hayran kalarak hapisteki herkesi serbest bırakmış.

hiva-93_640x379

Ulusal kahraman olan Pehlivan Mahmut 1300 lü yıllarda öldükten sonra mezarı halk tarafından ziyaret edilmeye başlanmış, 1701 yılında da mezarının üzerine türbe inşa edilmiştir. Hatta zamanla burası Hanların mezarı haline de gelmiştir.

hiva-92_640x344

Gelelim yine Hiva’nın simge güzelliklerinden biri olan, minare ve medreseden oluşan İslam Hoca Kompleksine. İslam Hoca tarafından yaptırılan ve Hiva’nın en yüksek yapısı olan minare 56 metre yüksekliğindedir. Minareni

hiva-94_640x421

hiva-97_362x480

hiva-98_640x360

hiva-95_640x480

hiva-96_640x480

hiva-99_640x480

zemini olan hardal renginin üzerinde yer alan mavi, turkuaz ve beyaz çinilerin desen ve uyumu gerçekten göz kamaştırıcıdır. Minare, medresenin hemen önünde yer almakta, gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sergilemektedir.

Aşağıda paylaştığım fotoğraf, Allah- Kuli Han Medresesine ait olup Hiva’nın önemli ilim merkezlerinden biridir. Allah- Kuli Han tarafından1834 yılında yaptırılmıştır.

hiva-100_640x360

hiva-101_331x480

Hiva’da gezerken pek çok müzeye rastlayacaksınız. Şehre girerken alınan bilet ile bu müzelerin çoğunu  ücretsiz olarak geze bilmektesiniz. Mesela aşağıda fotoğraflarını paylaştığım kareler, müzik tarihi müzesine ve bir sanat galerisine ait idi.

hiva-103_640x381

hiva-104_640x360

hiva-105_640x441

hiva-106_640x360

Özbekistan da tarihi anıtlar, bakımlarının ve korunmalarının sağlanması için Devlet yeterince maddi olanaklara sahip olmadığından; restoran, otel, dükkan gibi işletilmeleri için halka verilmiş. Böylece bir bakıma halk, turizm işinin içine katılarak hem bilinçlenmeleri hem de tarihi eserlere sahip çıkmaları sağlanmış.

hiva-102_640x360

hiva-107_640x365

Büyük matematikçi El- Harezmi nin şehirdeki heykeli