TERRACOTTA ASKERLERİ ( ÇİN-XİAN ) – ERTUĞRUL FIRATLI

 

 

TERRACOTTA ASKERLERİ ( ÇİN- XİAN ) – ERTUĞRUL FIRATLI

TERRA-14_640x421

Çin gezimizin en etkileyici bölümlerinden biriydi, Terracotta askerleri. Çok güçlü bir imparatorun, ölümden sonraki hayatında korunması ve oradaki ihtiyaçları düşünülerek yapılan, insanı şaşkına çevirecek muazzam bir ordu. Bu düşüncenin mimarı olan imparator Qin Shi Huang; 13 yaşında tahta çıkıp yönetimi sırasında Çin hanedanlıklarını

TERRA-1_640x425

TERRA-35_640x428

TERRA-29_640x425

birleştirerek imparatorluk oluşturmayı başaran, ilk imparator olarak da savunma amacıyla farklı hanedanlıkların farklı zamanlarda yaptıkları savunma duvarlarını birleştirerek Çin Seddinin oluşmasını sağlayan kişidir. Tahta çıktıktan sonra, M.Ö. 246 yılında kendisi için bir anıt mezar yapılması emrini vermiş, imparatoru öbür dünyada

TERRA-30_640x425

TERRA-28_640x428

koruyacak, her şeyi ile tam teşekküllü muazzam ordunun oluşturulmasına başlanmıştır. 20. Yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri kabul edilen Terracotta askerlerinin yapımı 40 yıl sürmüş, imparatorun ölümünden iki yıl sonra yani M.Ö. 208 yılında tamamlanmıştır.

TERRA-11_640x425

Gelelim bu şaheserin tanıtımına; Terracotta askerleri; Çin in Xian şehrinde, şehrin 40 km kuzey doğusunda bulunmaktadır. 1920 yılında bir çiftçi tarafından tesadüfen bulunmuş fakat çiftçinin korkup tekrar gömmesi sonucu,

TERRA-2_640x299

TERRA-3_640x377

TERRA-4_640x425

ortaya çıkarılması 1974 yılında kuyu açılması sırasında gerçekleştirilmiştir. 8000 kişilik bu muazzam ordu, çalışmalar sonucu 1979 yılında halka açılmış, 1987 yılında da Dünya Miras Listesine dahil edilmiştir.

TERRA-5_640x454

TERRA-6_640x425

İmparatorun ordusu sadece pişmiş toprak askerlerden oluşmayıp, aynı zamanda atlar, at arabaları ve gerçek silahlardan meydana gelmektedir. Pişmiş topraktan yapılmış atlarla birlikte, bronzdan imal edilmiş atlar ve at arabaları da bulunmaktadır. Silahların tamamı o dönemde kullanılan ve bronzdan yapılan gerçek silahlardan oluşmaktadır.

TERRA-17_640x428

Üstü kapalı arkeolojik alana girdiğimizde alanın büyüklüğü ve askerlerin çokluğu karşısında ilk etapta inanın şaşkınlıktan nutkunuz tutuluyor ve hayranlıkla tüm alanın etrafında dolaşmaya başlıyorsunuz. Aslında burada dört çukur bulunmakta, bunlardan üçü açılmış diğerinde ise henüz çalışmalar devam etmektedir. Ortaya çıkarılanlar

TERRA-13_640x428

arasında: 8000 asker, 400 at, 100 at arabası ve binlerce silah bulunmaktadır. İnsanı şaşırtan olay tüm bunların gömülü kaldıkları 2000 yıl boyunca hiç zarar görmeden günümüze ulaşmaları. Aslında anlatılanlara göre sel, toprak kayması gibi doğal afetler sonucu zarar görmüş kısımlar mevcut. Ayrıca insan eliyle verilmiş zararlarda bulunmakta,

TERRA-15_640x429

TERRA-16_640x428

TERRA-18_640x428

özellikle silahların bir kısmının çalındığı hatta bazı bölümlerin düşmanlarca ateşe verildiği anlatılmakta. Bu askerlerin ortaya çıkarılması esnasında da bazı zararlar oluşmuş. Yıllarca toprak altında kalan bu eserler, maruz kaldıkları nemden ve bulundukları şartlardan bir miktar etkilenseler de aynı zamanda korunmuşlar. Toprak altından

TERRA-19_640x395

TERRA-20_640x415

çıkarılmaya başladıklarında karşılaştıkları farklı nem ve hava koşulları onları daha fazla etkilemiş bunun üzerine en son teknolojilerden faydalanılarak çalışmalara devam edilmiştir. Mesela bu askerler gri görünümlerinin aksine aslında çok güzel ve canlı renklerle boyalı imişler ancak toprak altından çıkarılmaları sırasında bu renklerde solma ve kaybolma hızlanmış. Bu da farklı teknolojilerle çalışmayı mecbur kılmıştır.

TERRA-21_640x425

TERRA-22_640x425

Terracotta askerlerinde, genel olarak bakıldığında 8 ana yüz tipi kullanıldığı ancak en son teknoloji ile yapılan çalışmalar sonucu 8000 ininde farklı olduğu ortaya konulmuştur. Tek tek her birinin elle işlenmesinin bunda etkisi vardır. Yüz tipleri farklı olduğu gibi sergiledikleri ifadelerde farklılık arz etmektedir, kimi kızgın, kimi güler yüzlü,

TERRA-23_640x425

TERRA-24_640x425

TERRA-25_640x425

bazısı utangaç, bazısı nefret dolu,kimi tamamen ifadesiz çok farklı bakışlar sergilemektedirler. Daha önce belirttiğim gibi aslında şimdi gördüğümüz gri renkte olmayıp kırmızı, yeşil, mor, siyah ve pembe renkler kullanılarak boyanmış. Kullanılan boyaların büyük bir kısmı doğal olup yer altında nemden bir miktar etkilenseler de gömülü oldukları için bu renkleri koruya bilmişler

TERRA-26_640x428

TERRA-27_640x428

açıldıktan sonra renklerini daha hızlı kaybetmişlerdir. Yeni ortaya çıkarılan askerlerde son teknoloji kullanılarak renkler koruma altına alınmaktadır. Askerlerin boyları, 1.78- 2.00 metre arasında olmak üzere ordunun geneli uzun boyludur. Bu kriterler o dönemin Çin ordusu gerçekleri ile örtüşmektedir. Askerler piyade savaşçıları, süvari

TERRA-8_319x480

TERRA-9_319x480

 

TERRA-7_640x434

TERRA-10_319x480

savaşçıları, savaş arabası savaşçıları ve okçulardan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki savaşçıların kol bacak gövde ve başlarının ayrı ayrı oluşturulup sonradan birleştirildiği en son yüze elle şekil verildiği ve fırınlanıp boyandığı ortaya konmuştur, bu yüzden 8000 i de birbirinden farklıdır. Burada bulunan hediyelik eşyaların satıldığı

TERRA-33_640x450

 

TERRA-34_640x463

TERRA-31_640x425

TERRA-36_640x425

bölümde irili ufaklı Terracotta askerlerinin yapım aşamalarına da şahit olduk. Bronzdan yapılan at arabaları ve atlar müze kısmında camekan içinde sergilenmekte idi ve söylendiğine göre silahlar dahil bronzdan yapılmış her şey paslanmaya karşı özel işleme tabi tutulmuş.

TERRA-32_640x425

TERRA-37_640x315