KADİM HİNT DANSLARINDAN BİR SUNUM-GEZGİN YÜZLER GRUBU

 

KADİM HİNT DANSLARINDAN BİR SUNUM (KERALA-PERİYAR-HİNDİSTAN)-GEZGİN YÜZLER GRUBU

DSC04580_640x480

İki farklı videosunu paylaşacağımız danslar tören dansları olup eğlencelerde, düğünlerde vs.  yapılan danslardan değildir. Bunlar festivaller ile ortaya çıkmış klasik danslardır.

Hint kültüründe çok sık festivallere yer verilmektedir. İnsanların bir araya geldiği, dua ettiği, moral bulduğu, yemeklerin yendiği zaman dilimleridir. Bu dönemlerde hem tapınaklar hem de devlet bazı organizasyonlar yaparlar. Tapınaklarda ayinler düzenlenir, devlet de eğlencelerin ve gösterilerin düzenleneceği alanları tahsis eder.

Dans sunumunda dikkat edilirse müzisyenler müzik icra ederken sanatçılardan biri de önündeki metinlerden bir şeyler okumaktadır. İşte bu metinler eski Hindu destanlarından örnekler vermektedir. Kısaca Hint destanları hakkında bilgi verecek olursak;

 

* En eski destanlar Kutsal Vedalar olup M.Ö 1000’li yıllara aittir. Kutsal Vedik veya Veda denilen metinler tapınaklar içinde Brahman rahiplerinin nasıl kurban keseceklerini, insanların nasıl dua etmeleri gerektiğini anlatır.

* M.Ö 6. Yy dan itibaren ortaya çıkan Upanişadlar tamamen felsefe ağırlıklı olup pek çok soruya cevap arayan metinlerdir. Bu metinler insanları toplumdan soyutlamaya ve sadhuların çoğalmasına neden olmuştur.

* Bu olumsuzluk sonucu M.Ö 4.yy dan itibaren Ramayana ve Mahabharata destanları ortaya çıkmıştır. Tamamen günlük hayat, aşk, savaş, karı-koca ilişkileri gibi olaylarla ilgilidir. Tanrılar örnek verilerek insanlara yol göstermeye çalışılmıştır. Özellikle Mahabharata’daki Krişna ve Ramayana destanındaki Rama insanlara rol model olmuşlardır. Hala günümüzde de bu 2 destan çok önemlidir ve kültürlerini etkilemektedir.

Bu kısa bilgi sonrası iyi seyirler diliyoruz.